Pravidlá ŽLTA 2024

„Tenis je šport úcty a elegancie a ja sa ho snažím reprezentovať najlepšie ako viem.“ Roger Federer


Základným pravidlom ŽLTA je úcta a rešpekt k človeku na druhej strane kurtu aj mimo neho, vzájomná čestnosť a slušnosť. Šport nás má zabaviť a spájať. Nejde o život :)

Lights

 1. Štart piatej sezóny, ŽLTA 2024, je naplánovaný od 22.4.2024. Zakaždým však rozhoduje počasie a pripravenosť tenisových areálov. Do ligy je možné sa prihlásiť do 1.4.2024 vyplnením oficiálnej (záväznej) registrácie, ktorá Vám bude zaslaná včas aj s propozíciami. Novým hráčom pošleme oficiálnu registráciu po vyplnení nezáväznej registrácie na našej webovej stránke TU.
 2. Ligy označené ako amatérske, môžu hrať len hráči, ktorí nehrávali / nehrávajú tenis na profesionálnej úrovni. Výnimkou je kategória nazvaná “Superliga”, kde budú zaradení aj hráči, ktorí hrávali istý čas tenis profesionálne alebo pod tenisovým trénerom. Cieľom ŽLTA je, aby boli hráči v každej kategórii / lige približne na podobnej úrovni. Okrem Superligy, sú všetky ostatné kategórie amatérske.
 3. V každej lige bude pred jej začatím vylosovaní harmonogram zápasov na jej celú ligovú časť. Teda kto s kým a kedy, teda v ktorom určenom časovom intervale odohrať zápas. Vylosovanie kôl má uľahčiť komunikáciu na dohodnutie si zápasu, pretože hráči budú presne vedieť, s ktorým protihráčom si majú primárne dohodnúť zápas v danom termínovom úseku. Časový interval na odohratie zápasu bude závisieť od počtu prihlásených hráčov v jednotlivej lige. Celý harmonogram vylosovania kôl urobíme na webe zlta.sk po uzatvorení registrácie a pred samostným štartom súťaží. V prípade, že sa hráči nevedia / nemôžu dohodnúť v danom termíne ligy na spoločnom zápase kvôli istým záležitostiam alebo udalostiam, ako sú napr. odcestovanie, zranenie a iné, dohodnú sa mimo svojho termínu počas priebehu ligy alebo odohrajú zápas najneskôr v čase určenom na dohrávky. Ak sa zápas v žiadnom z týchto termínov neuskutoční, organizátor rozhodne o osude zápasu, prípadne bude kvôli pasivite hráčov vyhodnotení ako neuskutočnený zápas a nikto tak z neho nezíska možné body do tabuľky. To už by sa však od sezóny 2023 nemalo stávať, pretože sme zaviedli nasledujúce, pravidlo č. 4.
 4. Od sezóny 2023 je v platnosti zmena pri dohadovaní si zápasov. Aby sme vedeli lepšie vyhodnocovať a kontumovať pasivitu niektorých hráčov a neodohrané zápasy v ligách, tak platí nasledovné pravidlo. Hráč/pár, ktorý je písaný ako “domáci”, teda na ľavej strane daného zápasu/kola, je aj v pozícii vyzývateľa. To znamená, že by mal kontaktovať daného protihráča/pár, zistiť od neho možné termíny a časy na odohranie ich zápasu, zarezervovať kurt a následne dať vedieť protihráčovi a organizátorovi info o dohodnutom zápase. V rámci férovosti bude samozrejme každý hráč/pár náhodne vylosovaný a písaný v kolách ligovej časti približne 50/50 ako “domáci a hosť”.
 5. Hráči budú môcť po vzájomnej dohode odohrať svoj zápas aj skôr, ako budú mať naplánované v ich stanovenom kole (časovom intervale). Nie však na úkor vylosovaného kola s daným hráčom, s ktorým má zápas v tomto čase odohrať. Najlepšie je však dodržiavať vylosovanie zápasov (už keď si organizátor dal tú námahu a je to predovšetkým uľahčenie pre vás) a v danom termínovom úseku si dohodnúť a odohrať konkrétne kolo/zápas.
 6. Do ligy by sa mal prihlásiť len hráč/čka, ktorý/á si nájde čas, resp. je schopný/á odohrať minimálne jeden zápas v priebehu jedného týždňa. Pozor, ak je hráč/čka registrovaný/á vo viacerých ligách (2 až 3), mal/a by brať na vedomie a byť schopný/á počas jedného týždňa odohrať 2 až 3 zápasy.
 7. Každá liga bude pozostávať z dvoch zvlášť vyhodnotených častí. Prvá vyhodnotená časť je ligová, ktorá sa odohrá systémom “každý s každým”. Druhá vyhodnotená časť bude klasický turnajový pavúk, ktorý bude hrať určitý počet najlepších hráčov (veľká väčšina) vychádzajúci z umiestnenia v ligovej časti. Ako bude vyzerať turnajový pavúk v každej lige, resp. koľkí hráči si ho zahrajú sa určí po uzavretí registrácie a podľa počtu hráčov v jednotlivých ligách.
 8. Aby sa hráč/čka kvalifikoval/a do turnajového pavúka, musí odohrať minimálne 66% zápasov v ligovej časti. Nemôže sa tak kvalifikovať hráč/čka, ktorý/á je počas sezóny (v ligovej časti) pasívny/a a má odohrané napr. iba dva alebo tri zápasy.
 9. Prvé dva sety v ligovej časti sa hrajú štandardným spôsobom. Stav 2:0, 0:2 znamená koniec zápasu.. Pokiaľ nastane stav 1:1, bude rozhodovať víťazný set bez výhod (ak čas nepovoľuje inak), tzn. za stavu 40:40 nasleduje vždy rozhodujúca loptička v danej hre, kde si prijímajúci hráč za tohto stavu vyberá stranu, kam mu bude protihráč na podaní servovať. Za stavu 6:6 v ktoromkoľvek sete rozhoduje skrátená hra, teda klasický tiebreak do 7. Pozor, v turnajovom pavúku každej ligy sa už bude hrať štandardne na dva víťazné sety, tzn.aj za stavu 1:1 je rozhodujúci set klasicky s výhodami.
 10. Bodovací systém je v každej lige rovnaký a od sezóny 2023 prešiel malou úpravou. Ak hráč/pár vyhral v pomere 2:0 na sety, získava 2 body do tabuľky. Porazený hráč/pár pomerom 0:2 na sety, nezíska žiadny bod. Pri stave 2:1 na sety získa víťaz tiež 2 body do tabuľky a porazený hráč/pár týmto pomerom získa 1 bod. O konečnom poradí v každej lige sa bude rozhodovať podľa kritérii nasledovne: 1. body, 2. vzájomné zápasy, 3. skóre (gemy).
 11. Sezóna je v každej lige rozdelená do troch časových intervalov. Časové intervaly určené na jej odohratie budú nasledovné: Ligová časť bude trvať od cca 22.4.2024 (štart ovplyvnený počasím) do maximálne 11.8.2024. Druhý interval bude určený na dohrávky ligovej časti, pre ten bude vymedzený čas od 12.8.2024 do 26.8.2024. Tretí interval, turnajová časť a vyvrcholenie ŽLTA 2024 bude prebiehať od 27.8.2024 do soboty 12.10.2024, kedy je naplánovaný finálový deň všetkých ligových kategórií (alebo aspoň ich väčšej časti) z turnajových pavúkov. Ak bude tento termín z nejakých dôvodov nevyhovujúci, môže sa ešte zmeniť / presunúť.
 12. Vo štvorhre platí po novom pravidlo, že hráč/čka v páre sa môže v turnajovej časti vymeniť iba pred jej štartom (pred prvým zápasom v pavúku) za adekvátnu náhradu a to len z dôvodov, ako sú zranenie, odcestovanie a podobne.
 13. Ak hráč/čka zistí, že je pozitívne testovaný/á na Covid-19 je dobre o tom upovedomiť organizátora. Hráč/čka bude ospravedlnený/á z najbližšieho kola / kôl. Zápas/y by mal hráč/čka dobehnúť najneskôr v čase určenom na dohrávky.
 14. Ak zápas preruší dážď, poveternostné vplyvy alebo iné skutočnosti, hráči vyhodnotia situáciu, či môžu počkať a je možné onedlho / neskôr pokračovať. Ak nie, zápas sa preruší za aktuálneho stavu a hráči sa dohodnú na dohrávke, prípadne sa dohodnú inak a informujú organizátora alebo to s ním konzultujú. Ak preruší rozohraný zápas zranenie a hráč nemôže pokračovať, tento zápas končí skrečom v prospech súpera, ktorý získava zvyšok zápasu. Zranenému hráčovi sa však pripisujú nadobudnuté gemy / set do tabuľky.
 15. V prípade dlhšie trvajúceho nepriaznivého počasia sa kolo presúva na nasledujúci týždeň, v ktorom by sa mali stihnúť odohrať 2 kolá alebo sa hráči dohodnú inak. Napr. v inom týždni alebo v čase vymedzenom na dohrávky.
 16. Od všetkých hráčov organizátor vyžaduje počas zápasov ŽLTA slušné/vzorné správanie na kurtoch. Taktiež dodržiavať základné pokyny: správna obuv, zametanie kurtov, použité náradie vrátiť na miesto/spratať, správať sa k majetku kurtov ako k svojmu, atď. (pokyny bývajú väčšinou napísané niekde na dverách pri kurtoch).
 17. Počet postupujúcich a zostupujúcich hráčov bude závisieť od celkového počtu prihlásených hráčov v jednotlivých ligách. Počty budú upresnené tesne pred začatím ligovej sezóny, teda po skončení registrácie. Následne sa určí počet postupujúcich a zostupujúcich v každej lige. Avšak postupujúci aj zostupujúci hráči sa do ďalšej sezóny môžu, aj nemusia prihlásiť. O postupujúcom a zostupujúcom hráčovi do ďalšej sezóny rozhoduje umiestnenie v tabuľke po skončení ligovej ako aj turnajovej časti, príp. organizátor.
 18. Všetky ligy sa budú odohrávať primárne na antukových kurtoch v dohodnutých areáloch v Žiline a okolí, o ktorých budeme podrobne informovať pred začatím ligovej sezóny na všetkých našich soc. sieťach (web,FB,IG) ale aj individuálne každého účastníka prostredníctvom e-mailu a sms. Ak sa hráči rozhodnú odohrať zápas mimo dohodnutých kurtov ŽLTA, môžu tak urobiť na vlastné náklady.
 19. Na dohodnutý zápas sa snažte prísť včas, najlepšie 10-15 min. vopred. Vyhraďte si čas na rozcvičku, aby sa predišlo zbytočným zraneniam. Kurt bude rezervovaný na minimálne 90 minút. Ideálne je zápas dohrať do tohto limitu, teda ak je kurt ďalej niekým obsadený. Na niektorých dvorcoch máme 120min. rezerváciu (pevné termíny). Preto je dôležité, aby hráči dodržiavali čas na rozcvičku max. 10min., keď už plynie čas rezervácie, taktiež čas pri výmene strán a pri rozhodujúcej situácii (najmä za stavu 1:1 na sety), aby konali hráči podľa zostávajúceho času tak, aby stihli zápas dohrať. Ak sa zápas predĺži cez čas a je možné ho dohrať po limite na hociktorom (najlepšie tom istom) kurte, urobte tak.
 20. Ak bude hráč/pár neaktívny v ligovej časti viac ako 21 dní, okrem dôvodov ako je odcestovanie, zranenie a ochorenie/zranenie, o ktorom musí byť organizátor ŽLTA dotyčným hráčom/párom čo najskôr upovedomený, bude automaticky penalizovaný odpočítaním 2 bodov v tabuľke v ligovej časti. Ak je hráč/pár neaktívny v turnajovej časti 14 dní (okrem dôvodov, ako pre ligovú časť), postupuje turnajovým pavúkom bez boja ďalej jeho súper.
 21. Ak nastane situácia, že hráč/čka nekomunikuje/neodpovedá svojmu súperovi v časovom intervale ligovej časti, v ktorom má odohrať zápasové kolo, tento zápas bude kontumovaný pre vyzývateľa, ktorý tak získa 2 body do tabuľky. Ak sa táto situácia stane v turnajovej časti, hráč/čka nekomunikuje/neodpovedá do 14 dní, tak automaticky postupuje bez boja vyzývateľ.
 22. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo rozhodovať o prípadných sporných momentoch / sťažnostiach v rámci vlastného uváženia, vyhodnocuje vzniknutú situáciu a koná v duchu fair play. Organizátor si takisto vyhradzuje právo dopĺňať/upravovať pravidlá na základe vzniknutých situácii a poznatkov účastníkov. V prípade dotazov a možných vylepšeniach pravidiel a ligy pre všetkých, prosím, kontaktujte organizátora ŽLTA (spolu môžeme ligu vzájomne vylepšovať). Iba organizátor však môže meniť pravidlá.
 23. O výsledku a mieste zápasu musia hráči alebo jeden z hráčov informovať organizátora.
 24. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo, ak v danej ligovej kategórii kvôli vyššiemu počtu účastníkov bude 2 a viac skupín, určiť nasadených hráčov a spravodlivo ich rozlosovať do skupín tak, aby tieto skupiny v lige boli vyrovnanejšie a zamedzilo sa väčšiemu výkyvu vzniknutia silnejšej a slabšej skupiny v rovnakej kategórii. V takomto prípade liga vyústi po ligovej časti do turnajového pavúka hraním “do kríža” z týchto skupín. V takomto prípade by vzišli z ligovej časti víťazi skupín a až v turnajovom pavúku by sme spoznali celkového víťaza danej kategórie (celej ligy).
 25. Každý hráč/pár dostane na začiatku ligy alebo v jej priebehu od organizátora novú sadu loptičiek v rámci štartovacieho balíčka. Ďalej si hráči zabezpečujú loptičky sami a podľa dohody. Ak sa hráči nevedia dohodnúť s koho loptičkami sa bude hrať. Prednosť majú nové / novšie loptičky. V prípade, že sa nevedia dohodnúť (obaja majú nové loptičky), bude sa hrať s loptami vyzývateľa zápasu.
 26. Ak chce hráč rozhodcu, musí si ho zabezpečiť na vlastné náklady tak, aby s tým súhlasil aj jeho súper (kvôli neutralite). Niektoré zápasy však môže v prípade prítomnosti rozhodovať organizátor.
 27. Každý hráč vstupuje do ligy dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

V závere sezóny prebehne v každej lige anketa o ocenenie pre najlepšieho "fair play" hráča.

Všetkým účastníkom Žilinskej ligy tenisových amatérov želáme príjemné spestrenie antukovej sezóny 2024 a pekné športové zážitky :) Športu zdar!

*v texte hráč = hráči štvorhry