Pravidlá ŽLTA 2023

„Tenis je šport úcty a elegancie a ja sa ho snažím reprezentovať najlepšie ako viem.“ Roger Federer


Základným pravidlom ŽLTA je úcta a rešpekt k človeku na druhej strane kurtu aj mimo neho, vzájomná čestnosť a slušnosť. Šport nás má zabaviť a spájať. Nejde o život :)

Lights

 1. Oficiálny štart v poradí štvrtej sezóny ŽLTA 2023 je naplánovaný na 22.4.2023 (aj podľa počasia). Do ligy je možné sa prihlásiť do 15.4.2023 vyplnením záväznej registrácie, ktorá Vám bude zaslaná včas so všetkými propozíciami po vyplnení nezáväznej registrácie na našej webovej stránke TU.
 2. Ligy označené ako amatérske, môžu hrať len hráči, ktorí nehrávali / nehrávajú tenis na profesionálnej úrovni. Výnimkou je len kategória nazvaná “Superliga”, kde budú zaradení aj hráči, ktorí hrávali istý čas tenis profesionálne alebo pod tenisovým trénerom. Cieľom ŽLTA je, aby boli hráči v každej kategórii / lige približne na podobnej úrovni. Okrem Superligy, sú všetky ostatné kategórie amatérske.
 3. V každej lige bude pred jej začatím vylosovaní program zápasov na celú sezónu ligovej časti. Teda kto s kým má kedy - v určenom časovom intervale odohrať zápas. Vylosovanie kôl má uľahčiť komunikáciu na dohodnutie si zápasu, pretože hráči budú presne vedieť, s ktorým protihráčom si majú primárne dohodnúť zápas v danom časovom úseku. Časový interval na odohratie zápasu bude závisieť od počtu prihlásených hráčov v jednotlivej lige. Celý harmonogram vylosovania kôl urobíme na webe zlta.sk po uzatvorení registrácie. V prípade, že sa hráči nevedia / nemôžu dohodnúť v danom termíne ligy na spoločnom zápase kvôli nejakým závažným problémom (odcestovanie/zranenie a iné), dohodnú sa mimo svojho termínu počas priebehu ligy alebo odohrajú zápas najneskôr v čase určenom na dohrávky. Ak sa zápas v žiadnom z týchto termínov neuskutoční, organizátor rozhodne o kontumácií (prípadne bude kvôli pasivite oboch vyhodntení ako neuskutočnený zápas a nikto tak z neho nezíska možné body do tabuľky. To už by sa však od 2023 nemalo stať, pretože zavádzame nasledujúce pravidlo č. 4).
 4. Pozor, od 2023 nastáva zmena v komunikácii na dohadovaní si zápasov. Aby sme vedeli lepšie vyhodnocovať a kontumovať odohrané zápasy v ligách, tak zavádzame nové pravidlo, na základe avizovania od niektorých hráčov. Hráč/pár, ktorý je písaný ako “domáci”, teda na ľavej strane daného zápasu/kola, je aj v pozícii vyzývateľa. To znamená, že by mal kontaktovať daného protihráča/pár, zistiť od neho možné termíny a časy na odohranie ich zápasu, zarezervovať kurt a následne dať vedieť protihráčovi a organizátorovi info o dohodnutom zápase. V rámci férovosti bude samozrejme každý hráč/pár náhodne vylosovaný a písaný v kolách ligovej časti približne 50/50 ako “domáci a hosť”.
 5. Hráči budú môcť po vzájomnej dohode odohrať svoj zápas aj skôr, ako budú mať naplánované v ich stanovenom kole (časovom intervale). Nie však na úkor vylosovaného kola s daným hráčom, s ktorým má zápas v tomto čase odohrať. Najlepšie je však dodržiavať vylosovanie zápasov (už keď si organizátor dal tú námahu a je to predovšetkým uľahčenie pre vás) a v danom časovom úseku si dohodnúť a odohrať konkrétne kolo/zápas.
 6. Do ligy by mal vstupovať len hráč, ktorý si nájde čas, resp. je schopný odohrať minimálne 1 zápas v priebehu jedného týždňa. Pozor, ak je hráč registrovaný vo viacerých ligách (2 až 3), mal by brať na vedomie a byť schopný počas jedného týždňa odohrať 2 až 3 zápasy.
 7. Každá liga bude pozostávať z dvoch zvlášť vyhodnotených častí. Prvá vyhodnotená časť je ligová, ktorá sa odohrá systémom “každý s každým”. Druhá vyhodnotená časť bude klasický turnajový pavúk, ktorý bude hrať určitý počet najlepších hráčov (veľká väčšina) vychádzajúci z umiestnenia v ligovej časti. Ako bude vyzerať turnajový pavúk v každej lige/koľkí hráči si ho zahrajú sa určí po uzavretí registrácií podľa počtu hráčov v jednotlivých ligách.
 8. Aby sa hráč kvalifikoval do vyraďovacej časti/turnajového pavúka, musí odohrať minimálne 66% zápasov v ligovej časti. Nemôže sa tak kvalifikovať hráč, ktorý je počas sezóny (ligovej časti) pasívny a má odohrané napr. iba dva/tri zápasy.
 9. Prvé dva sety v ligovej časti sa budú hrať štandardným spôsobom. Stav 2:0, 0:2 znamená koniec zápasu.. Pokiaľ nastane stav 1:1, bude rozhodovať víťazný set bez výhod (ak čas nepovoľuje inak), tzn. za stavu 40:40 nasleduje vždy rozhodujúca loptička v danom geme, kde si prijímajúci hráč za tohto stavu vyberá stranu, kam mu bude protihráč na podaní servovať. Za stavu 6:6 v ktoromkoľvek sete rozhoduje skrátená hra, tiebreak do 7. Pozor, v turnajovom pavúku každej ligy sa už bude hrať štandardne na dva víťazné sety (tzn.aj za stavu 1:1 je rozhodujúci set klasicky s výhodami).
 10. Bodovací systém bude v každej lige rovnaký a od sezóny 2023 prešiel malou úpravou. Ak hráč vyhrá v pomere 2:0 na sety, získava 2 body do tabuľky. Porazený hráč pomerom 0:2 na sety, nezíska žiadny bod. Pri stave 2:1 na sety získa víťaz tiež 2 body do tabuľky a porazený hráč/pár týmto pomerom získa 1 bod. O konečnom poradí v každej lige sa bude rozhodovať podľa kritérii nasledovne: 1. body, 2. vzájomné zápasy, 3. skóre (gemy).
 11. Sezóna v každej lige bude rozdelená do troch časových intervalov. Časové intervaly určené na jej odohratie budú nasledovné: Ligová časť bude trvať od 22.4.2023 (podľa počasia) do 13.8.2023. Druhý interval bude určený na dohrávky ligovej časti, a to od 14.8.2023 do 27.8.2023. Tretí interval, tzn. turnajová časť a vyvrcholenie ŽLTA 2023 bude prebiehať od 28.8.2023 do soboty 7.10.2023, kedy je naplánovaný finálový deň všetkých kategórií (alebo aspoň ich väčšej časti) z turnajových pavúkov. Ak bude tento termín z nejakých dôvodov nevyhovujúci, môže sa zmeniť / presunúť.
 12. Ak hráč zistí, že je pozitívne testovaný na Covid-19 je povinný bezodkladne upovedomiť organizátora. Hráč bude ospravedlnený z najbližšieho kola / kôl. Tie by mal potom odohrať po povinnej karanténe (podľa nariadení), príp. najneskôr v čase určenom na dohrávky.
 13. Ak zápas preruší dážď, poveternostné vplyvy alebo iné skutočnosti, hráči vyhodnotia situáciu, či je možné neskôr pokračovať. Ak nie, zápas sa preruší za aktuálneho stavu a hráči sa dohodnú na dohrávke. Oboznámia o tom organizátora. Ak preruší rozohraný zápas zranenie a hráč nemôže pokračovať, tento zápas končí skrečom v prospech súpera, ktorý získava zvyšok zápasu. Zranenému hráčovi sa však pripisujú nadobudnuté gemy / set do tabuľky.
 14. V prípade dlhšie trvajúceho nepriaznivého počasia sa kolo presúva na nasledujúci týždeň, v ktorom by sa mali stihnúť odohrať 2 kolá alebo sa hráči dohodnú inak. Napr. v inom týždni alebo v čase vymedzenom na dohrávky.
 15. Od všetkých hráčov organizátor vyžaduje počas zápasov ŽLTA slušné/vzorné správanie na kurtoch. Taktiež dodržiavať základné pokyny: správna obuv, zametanie kurtov, použité náradie vrátiť na miesto/spratať, správať sa k majetku kurtov ako k svojmu, atď. (pokyny bývajú väčšinou napísané niekde na dverách pri kurtoch).
 16. Počet postupujúcich a zostupujúcich hráčov bude závisieť od celkového počtu hráčov v jednotlivých ligách. Počty budú upresnené tesne pred začatím ligovej sezóny, teda po skončení registrácie. Následne sa určí počet postupujúcich a zostupujúcich v každej lige. Avšak postupujúci aj zostupujúci hráči sa do ďalšej sezóny môžu / nemusia prihlásiť. O postupujúcom a zostupujúcom hráčovi do ďalšej sezóny rozhoduje umiestnenie v tabuľke po skončení ligovej ako aj turnajovej časti, príp. organizátor.
 17. Všetky ligy sa budú odohrávať primárne na antukových kurtoch v Kayman klube a ďalších dohodnutých kurtoch v Žiline a okolí, o ktorých budeme podrobne informovať pred začatím ligovej sezóny na všetkých našich soc. sieťach (web,fb,IG) aj osobne (mail/sms). Ak sa hráči rozhodnú odohrať zápas mimo dohodnutých kurtov ŽLTA, môžu tak urobiť na vlastné náklady.
 18. Na dohodnutý zápas sa snažte prísť včas, najlepšie 10-15 min. vopred. Vyhraďte si čas na rozcvičku, aby sa predišlo zbytočným zraneniam. Kurt bude rezervovaný na minimálne 90 minút. Ideálne je zápas dohrať do tohto limitu, teda ak je kurt ďalej obsadený. Na niektorých dvorcoch máme 120min. rezervácie (pevné termíny). Preto je dôležité, aby hráči dodržiavali čas na rozcvičku max. 10min., taktiež čas pri výmene strán a pri rozhodujúcej situácii (najmä za stavu 1:1 na sety) konali podľa zostávajúceho času tak, aby stihli zápas dohrať. Ak sa zápas predĺži cez čas a je možné ho dohrať po limite na hociktorom (najlepšie tom istom) kurte, urobte tak :) .
 19. Ak bude hráč/tím neaktívny v ligovej časti viac ako 21 dní, okrem dôvodov ako je odcestovanie, zranenie a ochorenie/zranenie, o ktorom musí byť organizátor ŽLTA dotyčným hráčom/tímom čo najskôr upovedomený, bude automaticky penalizovaný odpočítaním 2 bodov v tabuľke v ligovej časti. Ak je hráč/tím neaktívny v turnajovej časti 14 dní (okrem dôvodov, ako pre ligovú časť), postupuje turnaj.pavúkom bez boja ďalej jeho súper.
 20. Ak nastane situácia, že hráč nekomunikuje/neodpovedá svojmu súperovi v časovom intervale ligovej časti, v ktorom má odohrať zápasové kolo, tento zápas bude kontumovaný pre vyzývateľa, ktorý tak získa 2 body do tabuľky. Ak sa táto situácia stane v turnajovej časti, hráč nekomunikuje/neodpovedá do 14 dní, tak automaticky postupuje bez boja vyzývateľ.
 21. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo rozhodovať o prípadných sporných momentoch / sťažnostiach v rámci vlastného uváženia, vyhodnocuje vzniknutú situáciu a koná v duchu fair play. Organizátor si takisto vyhradzuje právo dopĺňať/upravovať pravidlá na základe vzniknutých situácii a poznatkov. V prípade dotazov a možných vylepšeniach pravidiel a ligy pre všetkých, prosím, kontaktujte organizátora ŽLTA (spolu môžeme ligu vzájomne vylepšovať). Iba organizátor však môže meniť pravidlá.
 22. O výsledku a mieste zápasu budú hráči alebo jeden z hráčov informovať organizátora. Pozor, po novom víťaz zápasu zapíše výsledok zápasu a to cez prihlasovacie údaje na našom webe zlta.sk (v prípade otázok alebo nejasností, neváhajte kontaktovať organizátora).
 23. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo, ak v danej ligovej kategórii kvôli vyššiemu počtu účastníkov bude 2 a viac skupín, určiť nasadených hráčov a spravodlivo ich rozlosovať do skupín tak, aby tieto skupiny boli vyrovnanejšie a zamedzilo sa väčšiemu výkyvu vzniknutia silnejšej a slabšej skupiny v rovnakej kategórii. V takomto prípade liga vyústi po ligovej časti do turnajového pavúka (hraním “do kríža” skupín). V takomto prípade by vzišli z ligovej časti víťazi skupín a až v turnajovom pavúku by sme spoznali celkového víťaza danej kategórie (celej ligy).
 24. Každý hráč dostane na začiatku alebo v priebehu ligy od organizátora novú sadu loptičiek. Ďalej si hráči zabezpečujú loptičky sami. Ak sa hráči nevedia dohodnúť s koho loptičkami sa bude hrať. Prednosť majú nové / novšie loptičky.
 25. Ak chce hráč rozhodcu, musí si ho zabezpečiť na vlastné náklady tak, aby s tým súhlasil aj jeho súper (kvôli neutralite).
 26. Každý hráč vstupuje do ligy dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

V závere sezóny prebehne v každej lige anketa o ocenenie pre najlepšieho "fair play" hráča.

Všetkým účastníkom Žilinskej ligy tenisových amatérov želáme príjemné spestrenie antukovej sezóny 2023 a pekné športové zážitky :) Športu zdar!

*v texte hráč = hráči štvorhry