Pravidlá ŽLTA 2021

„Tenis je šport úcty a elegancie a ja sa ho snažím reprezentovať najlepšie ako viem.“ Roger Federer


Základným pravidlom ŽLTA je úcta a rešpekt k človeku na druhej strane kurtu aj mimo neho, vzájomná čestnosť a slušnosť. Šport nás má zabaviť a spájať. Nejde o život :)


 1. Od 19.4.2021 budú povolené a môžu byť spustené amatérske športové súťaže a ligy na území Slovenska. Oficiálny štart druhej sezóny ŽLTA 2021 je teda určený na 7.5.2021. Do ligy je možné sa prihlásiť do 1.5.2021 vyplnením záväznej registrácie, ktorá Vám bude v najbližších dňoch zaslaná aj s propozíciami.
 2. Ligy označené ako amatérske, môžu hrať len hráči, ktorí nehrávali / nehrávajú tenis na profesionálnej úrovni. Výnimkou je kategória nazvaná “Superliga”, kde budú zaradení hráči, ktorí hrávali tenis profesionálne alebo pod tenisovým trénerom. Cieľom ŽLTA je, aby boli hráči v každej kategórii / lige približne na podobnej úrovni.
 3. V každej lige bude pred jej začatím vylosovanie zápasov, kto s kým má v určenom časovom intervale odohrať zápas. Vylosovanie kôl má uľahčiť komunikáciu na dohodnutie si zápasu, pretože hráč bude vedieť, ktorého protihráča má primárne kontaktovať v danom časovom intervale. Časový interval na odohratie zápasu bude závisieť od počtu prihlásených hráčov v jednotlivej lige. V prípade, že sa hráči nevedia / nemôžu dohodnúť v danom termíne ligy na spoločnom zápase, dohodnú sa mimo termínu alebo odohrajú zápas najneskôr v čase určenom na dohrávky. Ak sa zápas v žiadnom z týchto termínov neuskutoční, organizátor rozhodne o kontumácií zápasu.
 4. Hráči budú môcť po vzájomnej dohode odohrať svoj zápas aj skôr, ako budú mať naplánované v ich stanovenom kole (časovom intervale). Nie však na úkor vylosovaného kola s daným hráčom, s ktorým má zápas v tomto čase odohrať.
 5. Do ligy by mal vstupovať len hráč, ktorý si nájde čas, resp. je schopný odohrať minimálne 1 zápas v priebehu jedného týždňa. Pozor, ak je hráč registrovaný vo viacerých ligách (2 až 3), mal by počas jedného týždňa odohrať 2 až 3 zápasy.
 6. Každá liga bude pozostávať z dvoch zvlášť vyhodnotených častí. Prvá vyhodnotená časť je ligová, ktorá sa odohrá systémom “každý s každým”. Druhá vyhodnotená časť bude klasický turnajový pavúk, ktorý bude hrať určitý počet najlepších hráčov vychádzajúci z umiestnenia v ligovej časti. Bude sa hrať aj pavúk o udržanie sa v lige, resp. o postup. Ako bude vyzerať súťaž v hornom a dolnom pavúku sa určí po uzavretí registrácií podľa počtu hráčov v jednotlivých ligách.
 7. Prvé dva sety sa budú hrať štandardným spôsobom. Stav 2:0, 0:2 znamená koniec zápasu.. Pokiaľ nastane stav 1:1, bude rozhodovať víťazný set bez výhod, tzn. za stavu 40:40 nasleduje vždy rozhodujúca loptička v danom geme, kde si prijímajúci hráč za tohto stavu vyberá stranu, kam mu bude protihráč na podaní servovať (V prípade, ak vedia hráči, že majú dosť času, príp. nikto po nich nejde hrať, môžu sa dohodnúť aj na štandardnom 3. sete s výhodami. Obaja však musia súhlasiť). Za stavu 6:6 v ktoromkoľvek sete rozhoduje skrátená hra, tiebreak do 7. Pozor, v turnajovom pavúku každej ligy sa už bude hrať štandardne na dva víťazné sety (tzn.aj za stavu 1:1 je rozhodujúci set klasicky s výhodami).
 8. Bodovací systém bude v každej lige rovnaký. Ak hráč vyhrá v pomere 2:0 na sety, získa 3 body do tabuľky, prehrávajúci hráč nezíska žiadny bod. Pri stave 2:1 na sety získa víťaz 2 body do tabuľky a porazený získa 1 bod. O konečnom poradí v každej lige sa bude rozhodovať podľa istých kritérii nasledovne: 1. body, 2. vzájomné zápasy, 3. skóre (gemy).
 9. Sezóna v každej lige bude rozdelená do troch časových intervalov. Časové intervaly určené na odohratie ligy budú nasledovné: Ligová časť bude trvať od 7.5.2021 do 22.8.2021. Druhý interval bude určený na dohrávky líg, a to od 23.8.2021 do 6.9.2021. Tretí interval, tzn. turnajová časť bude prebiehať od 7.9.2021 do soboty 2.10.2021, kedy je naplánovaný finálový deň všetkých kategórií z turnajových pavúkov. (Ak bude tento termín z nejakých dôvodov nevyhovujúci, môže sa presunúť / zmeniť.)
 10. Ak hráč zistí, že je pozitívne testovaný na Covid-19 je povinný bezodkladne upovedomiť organizátora. Hráč bude ospravedlnený z najbližšieho kola / kôl. Tie by mal potom odohrať najneskôr v čase určenom na dohrávky.
 11. Ak zápas preruší dážď, poveternostné vplyvy alebo iné skutočnosti, hráči vyhodnotia situáciu, či je možné neskôr pokračovať. Ak nie, zápas sa preruší za aktuálneho stavu a hráči sa dohodnú na dohrávke. Oboznámia o tom organizátora. Ak preruší rozohraný zápas zranenie a hráč nemôže pokračovať, tento zápas končí skrečom v prospech súpera, ktorý získava zvyšok zápasu. Zranenému hráčovi sa však pripisujú nadobudnuté gemy / set do tabuľky.
 12. V prípade dlhšie trvajúceho nepriaznivého počasia sa kolo presúva na nasledujúci týždeň, v ktorom by sa mali stihnúť odohrať 2 kolá alebo sa hráči dohodnú inak. Napr. v inom týždni alebo v čase vymedzenom na dohrávky.
 13. Počet postupujúcich a zostupujúcich hráčov bude závisieť od celkového počtu hráčov v jednotlivých ligách. Počty budú upresnené pred začatím ligy. Avšak postupujúci aj zostupujúci hráči sa môžu / nemusia prihlásiť do ďalšej sezóny, tzn., že o postupujúcom a zostupujúcom hráčovi do ďalšej sezóny rozhoduje postavenie (body) v tabuľke po skončení ligovej časti, príp. organizátor.
 14. Všetky ligy sa budú odohrávať primárne na antukových kurtoch v Kayman klube a ďalších dohodnutých kurtoch v Žiline a okolí, o ktorých budeme podrobne informovať pred začatím ligy. Ak sa hráči rozhodnú odohrať zápas mimo dohodnutých kurtov so ŽLTA, môžu tak urobiť na vlastné náklady.
 15. Na dohodnutý zápas sa snažte prísť včas, najlepšie 10-15 min. vopred. Vyhraďte si čas na rozcvičku, aby sa predišlo zraneniam. Kurt bude rezervovaný na 90 minút. V niektorých prípadoch (pevných termínoch alebo keď sa dá) aj 120min. Ideálne je zápas dohrať do tohto limitu. Preto je dôležité, aby hráči dodržiavali čas na rozcvičku max. 10min., taktiež čas pri výmene strán a v rozhodujúcej situácii (najmä za stavu 1:1 na sety) konali podľa zostávajúceho času tak, aby stihli zápas dohrať. Ak sa zápas predĺži cez čas a je možné ho dohrať po limite na hociktorom (najlepšie tom istom) kurte, urobte tak :) .
 16. Ak bude hráč neaktívny viac ako 14 dní, bude automaticky penalizovaný stratou 2 bodov. Okrem dôvodov ako je odcestovanie / zranenie / ochorenie, o ktorom musí byť organizátor ŽLTA dotyčným hráčom čo najskôr upovedomený.
 17. Ak nastane situácia, že hráč nekomunikuje v časovom intervale, v ktorom má odohrať zápasové kolo, tento zápas bude kontumovaný v prospech súpera v pomere 0:6, 0:6.
 18. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo rozhodovať o prípadných sporných momentoch / sťažnostiach v rámci vlastného uváženia a v duchu fair play, ako aj o dopĺňaní pravidiel. V prípade dotazov a možných vylepšeniach ligy pre všetkých, prosím, kontaktujte organizátora ŽLTA (spolu môžeme ligu vzájomne vylepšovať). Iba organizátor však môže meniť pravidlá.
 19. O výsledku a mieste zápasu budú hráči alebo jeden z hráčov informovať organizátora, ktorý výsledok zapíše do tabuliek.
 20. Organizátor ŽLTA si vyhradzuje právo, ak v danej ligovej kategórii budú 2 a viac skupín, určiť nasadených hráčov a spravodlivo ich rozlosovať do skupín, aby tieto skupiny boli vyrovnanejšie a zamedzilo sa tak väčšiemu výkyvu vzniknutia silnejšej a slabšej skupiny v rovnakej kategórii. V takomto prípade liga vyústi do určitého turnajového pavúka podľa počtu hráčov. Zistíme tak zápasmi v turnajovom pavúku celkového víťaza ligy.
 21. Každý hráč dostane na začiatku alebo v priebehu ligy od organizátora novú sadu loptičiek. Ďalej si hráči zabezpečujú loptičky sami. Ak sa hráči nevedia dohodnúť s koho loptičkami sa bude hrať. Prednosť majú nové / novšie loptičky.
 22. Ak chce hráč rozhodcu, musí si ho zabezpečiť na vlastné náklady tak, aby s tým súhlasil aj jeho súper (kvôli neutralite).
 23. Každý hráč vstupuje do ligy dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

Na záver bude anketa o ocenenie pre najlepšieho "fair play" hráča v každej lige. Prajem všetkým príjemné spestrenie antukovej sezóny 2021 so Žilinskou ligou tenisových amatérov. Želáme veľa šťastia a pekné športové zážitky :) Športu zdar!

*hráč v istom zmysle = hráči vo štvorhre